Wednesday, October 5, 2016

Confirmation Cookies 💜

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du.