Wednesday, October 5, 2016

Confirmation Cookies 💜
Sunday was a very special day when we celebrated my goddaughters confirmation, and I wanted to surprise her with some cookies in her favourite colour, lilac. 💜

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du.

No comments:

Post a Comment