Sunday, October 9, 2016

Happy Birthday 🌺🌿
Är det en vanlig dag?
Nej, det är inte en vanlig dag
för det är Ellis födelsedag
Hurra! Hurra! Hurra!  

Wednesday, October 5, 2016

Confirmation Cookies 💜

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du.

Birthday Cookies 👑
Smiles and laughter, joy and cheer.
New happiness that stays throughout the year.
Hope your birthday brings all these and more
filling life with suprise and joys galore!


Cloud Cookies ☁️Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, 
and it is only by this meeting that a new world is born.
Anais Nin